Ondernemers vergen veel van zichzelf, zowel op mentaal als op fysiek vlak. Om succesvol te zijn, heb je bepaalde eigenschappen nodig. Zoals moed en zelfvertrouwen om risico’s te durven nemen en zo af en toe uit je comfortstand te kunnen stappen. Je dient over de nodige zelfdiscipline te beschikken om hard te kunnen werken en goed voor jezelf te zorgen. Een ander zeer belangrijke eigenschap is out of the box kunnen denken, nodig voor flexibiliteit en aanpassing aan soms snel wisselende omstandigheden.

Weet jij welke eigenschappen je bezit? Wat jouw sterke en minder sterke kanten zijn in het ondernemerschap? Met mijn programma Souplesse bied ik dit najaar een programma aan, gericht op ondernemers in het MKB. Het accent in de training ligt op flexibiliteit, zodat jij en jouw bedrijf soepel, sportief en succesvol groeien.

 Het nut van een soepel (ondernemers)brein

Het brein bestaat uit meer dan tachtig miljard hersenneuronen die op bijna ontelbare wijzen met elkaar zijn verbonden. Door onszelf letterlijk in beweging te zetten, activeren we een hoop aanwezige sensoren in ons lichaam (zoals spierspanning, temperatuur, intensiteit, druk) die op hun beurt ons brein activeren. Daarbij worden allerlei verbindingen gemaakt die zorgen dat er ruimte ontstaat voor nieuwe ideeën en oplossingen die ons aanzetten tot daadkrachtig handelen.

Uit een jaarlijks onderzoek van verzekeraar Reaal over de zorgen van een ondernemer, komt naar voren dat ruim de helft van de ondernemers vaak niet goed slaapt vanwege zorgen over de eigen zaak. Ze ondervinden problemen met het vinden van de juiste balans tussen privé en werk en het omgaan met ‘moeilijk’ personeel. Het resultaat is vaak stress, verminderde energie en onzekerheden die verlammend werken op succesvol ondernemen.

Succesvoller ondernemen

Met goede kennis over jezelf, focus houden, ontspannen en veerkrachtig zijn haal je het beste uit jezelf en je onderneming. Mijn programma ‘Ondernemen op souplesse’ ondersteunt je daarbij door mentale tools aan te bieden energie, focus en veerkracht in combinatie met fysieke activiteiten.
Het souplesseprogramma kent een aantal trajecten waaruit gekozen kan worden.

Ondernemen op  souplesse kent de volgende trajecten:

 Jezelf motiveren naar floreren

Persoonlijk leiderschap: wie ben ik als ondernemer en mens? Waar maak ik het verschil? Welke sterke persoonlijke eigenschappen bezit ik? Wat heb ik nodig om nog meer uit mezelf te halen?

 Doen & Laten

Het veranderen van ‘ongewenst’ gedrag voor gezondheid, werk of privé vraagt discipline en focus. Het nieuwe ‘gewenste’ gedrag beter volhouden is zo mogelijk  nog moeilijker. We werken van wilskracht naar skillkracht om uiteindelijk met zo weinig mogelijk moeite het succesvolle gedrag beter vol te houden.

Gezond en Fit

Succesvol ondernemen vraagt een goede gezondheid en fitheid. Regelmatig eten, bewust eten en een gezonde voeding stimuleren het welzijn. Daardoor is minder kans op lichamelijke klachten, werkverzuim en herstel je beter bij ziekte. Letterlijk in beweging komen zet je brein in beweging. Je voelt je energieker!

 Rust, Ritme & Regelmaat

Door je bewust te zijn van je doen en laten, ontstaat meer balans tussen werk en privé. Op tijd kunnen stoppen en een goede dagindeling, geven je meer rust om op de juiste momenten te kunnen pieken.

Wil je als ondernemer graag in beweging komen om op een soepelere, succesvolle manier te ondernemen zonder sores maak dan een afspraak voor meer vrijblijvende informatie en mogelijkheden.

https://youtu.be/iM15gEtvi9E

Informatie:

E: info@petervanlit.nl
T: 06 28714288